Home » Over ons » Algemene Voorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden: 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van: 
‘’ ff iets anders’’  
Haagsemarkt 17 
4813 BA te Breda 
e-mail: marleen.ffietsanders@gmail.com 
KvK nummer
BTW nummer

Artikel 1: Definitie 
1.1 ‘ff iets anders’’ woonwinkel is een online en fysieke winkel in sfeermeubelen, woonaccessoires en lampen welke te bezoeken is via www. https://ff-iets-anders.com en de woonwinkel op de Haagsemarkt 17 te Breda.

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten ‘’ff iets anders’’ Woonwinkel zijn deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van ‘’ff iets anders’’ Woonwinkel te kennen en deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van  ‘’ff iets anders’’ Woonwinkel en schriftelijk, per e-mail of telefonisch op te vragen.


2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

Artikel 3: Overeenkomsten 
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door ff iets anders Woonwinkel accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling. 

Artikel 4: Bestellingen 
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ‘’ff iets anders’’ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden 
4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen.

4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd. 
4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
4.5 Ondanks dat ff iets anders de website up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt ‘’ff iets anders’’ zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief. 

Artikel 5: Prijzen 
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst. 
5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert de woonwinkel de post NL tarieven voor pakketverzending. In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). De definitieve verzendkosten gaan in overleg bij het maken van een bezorgafspraak, contact ons hierover op telefoonnummer +31 630006322. Bezorgkosten zijn € 1 per 1 km afstand en een maximum van € 75,- euro. Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen, telefoonnummer +31630006322

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan blijft het de prijs zoals afgesproken.


Artikel 6: Betalingen 
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per email met daarin alle gegevens en afspraken.• a) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. Of betalen contant of per pin bij levering.
• b) iDeal. Als u betaalt via internet bij de aan iDeal deelnemende banken, kunt u via onze website op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Na het plaatsen van uw bestelling kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een nieuw scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online uw bankzaken regelt. U volgt vervolgens de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dan dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.ideal.nl 
• c) Zelf afhalen van uw bestelling. U betaald contant of per pin bij levering van uw bestelling. Afhalen van uw bestelling kan tijdens de openingstijden van onze winkel of op afspraak. 

Artikel 7: Levering 
7.1
7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst nemen wij contact op met de koper zodat er een bezorgafspraak ingepland word. Datum en tijd is in overleg.
7.3 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze telefonisch en/of schriftelijk per e-mail binnen 3 dagen na leverdatum te melden. Wij nemen dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
7.4 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet telefonisch bereikbaar is, dan nemen wij het meubel mee terug en is deze bezorgpoging voor de koper.


7.5 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum. 

Artikel 8: Persoonsgegevens 
9.1 ‘ff iets anders’ respecteert de privacy van de bezoekers in haar winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website. 

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden 
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard. 

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. ‘ff iets anders’ zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid. 
11.3 Een groot deel van de producten ‘ff iets anders’zijn houten meubelen, woonaccessoires en bijpassende lampen. Deze artikelen kunnen gebruikssporen en lichte beschadigingen bevatten. Bij de artikelen staat een zo duidelijk mogelijke beschrijving van het artikel met daarbij de afwerking/uitstraling. Tevens staan er altijd diverse foto\\`s zodat u een goed beeld krijgt van het product. Voor deze sfeerproducten van hout blijft het echter zo dat u een artikel koopt met kans op een kleine oneffenheid of kleine barsten in het hout. Hiervoor geld ook geen garantie. 

11.4
11.5 Eventuele aansprakelijkheid van ‘ff iets anders’ tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. ‘ff iets anders’ is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook. 
11.6 ‘ff iets anders’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door ‘ff iets anders’ geleverde producten. 
11.7 Indien ‘ff iets anders’ door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop ‘ff iets anders’ geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door ‘ff iets anders’ in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft ‘ff iets anders’ het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan ‘ff iets anders’ niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan. 
11.8 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens 
12.1 Hoewel ‘ff iets anders’ ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. 
12.2 ‘ff iets anders’ is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 
12.3 ‘ff iets anders’ is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de website die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie. 
12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ‘ff iets anders’ behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Artikel 13: Auteursrecht 
13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van ‘ff iets anders’ 
Vragen, klachten en opmerkingen 
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.